صفحه اصلی > درباره اداره کتب و انتشارات دانشگاه 

معرفی اداره انتشارات و شوراي تأليف، ترجمه و نشر دانشگاه

به منظور تعيين خط مشي، نحوه پذيرش، چاپ و نشر كتاب، انعقاد قرارداد، تعيين حقوق صاحبان نشر، قيمت گذاري، فروش، اهداء و نظاير آن و همچنين اشاعه علوم و فنون از طريق تشويق و ترغيب اعضاء هيأت علمي دانشگاه و پژوهشگران به تأليف، گردآوري و ترجمه كتب و آثار ارزنده علمي، ادبي، هنري و چاپ اين آثار در راستاي تحقق اهداف متعالي انقلاب فرهنگي اداره انتشارات و شوراي تأليف، ترجمه و نشر دانشگاه تشكيل گرديد.

 

 

مسعود کورکی
مدرک یا رتبه کارشناسی ارشد
پست الکترونیک koorki۳۵gmail.com
شماره تلفن ۰۸۱-۳۸۳۸۰۹۲۴
رشته تحصیلی مدیریت اطلاعات
پست سازمانی سرپرست انتشارات دانشگاه
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی همدان - حوزه معاونت تحقیقات و فناوری
نشانی صفحه شخصی https://scholar.google.com