صفحه اصلی > تماس با ما 

آدرس: همدان، خیابان شهید فهمیده، روبروی بوستان مردم مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی همدان، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، اداره کتب و انتشارات دانشگاه

کدپستی 6517838678

تلفکس:08138380924

پست الکترونیک:Pub@umsha.ac.ir