صفحه اصلی > گزارش ها > گزارش تازه های کتاب منتشر شده دانشگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختلال بد شكلی بدن

نظریه ها و درمان با رویکرد ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی

پدیدآورمحمد احمدپناه، احمد برجعلی، مونا ارجی

سال انتشار۱۳۹۶

ناشردانشگاه علوم پزشكی همدان

شابک۹۷۸۶۰۰۹۸۵۳۹۱۵

http://books.research.ac.ir/book_covers/uoN1ZzwOybWtcK4aABTHky6ncPm5QEbl2Zm1ySP64LzgwEr7flOATUX6KkcAYnW1.jpg

 

میوه های قرآنی از دیدگاه طب سنتی و نوین

پدیدآور: فاطمه زراعتی، ملیحه عراقچیان، احمد نادری عفیف، اكرم رنجبر، داود احمدی مقدم، پری تمری، رسول حدادی، امیر لركی هرچگانی، مژده محمدی، امیر نیلی احمدآبادی، فروغ نادی

سال انتشار: ۱۳۹۶

ناشر: دانشگاه علوم پزشكی همدان

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۷۳۵۷۹۲

 

علائم در ذهن

کتاب مرجع روان آسیب شناسی توصیفی

پدیدآور: رحمت سلگی

سال انتشار: ۱۳۹۶

ناشر: دانشگاه علوم پزشكی همدان

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۸۵۳۹۰۸

 

 

دستنامه توانبخشی روانی اجتماعی

پدیدآورفرخنده جمشیدی، سمیرا عبدالرحمنی

سال انتشار۱۳۹۶

ناشردانشگاه علوم پزشكی همدان

شابک۹۷۸۶۰۰۹۷۳۵۷۷۸

   

میکروب شناسی پزشکی مورای 2016

پدیدآورمحمد طاهری، فاطمه نوری، سمانه عارف زاده، بهناز قنبری، فاطمه عدالتی

سال انتشار۱۳۹۶

ناشررویان پژوه

شابک۹۷۸۶۰۰۴۰۸۲۶۸۶

 

گزارش عملكرد معاونت دانشجویی و فرهنگی سال 1395

به انضمام برنامه عملیاتی سال 95 و 96

پدیدآورابراهیم جلیلی، جواد صفری، منصور حیدری، علی ثقفی، سهیلا پناهی، بهروز شورجه، مهدی رضایی، محمد عنایتی طلایی

سال انتشار۱۳۹۶

ناشردانشگاه علوم پزشكی همدان

مراقبت های پرستاری در بیماران تحت درمان های جایگزین کلیوی

همودیالیز، دیالیز صفاقی، پیوند کلیه

پدیدآورخدایار عشوندی، محمد ترابی

سال انتشار۱۳۹۶فارسی

ناشردانشگاه علوم پزشکی همدان

شابک۹۷۸۶۰۰۹۷۳۵۷۸۵

 

طرح تحول نظام سلامت

کارنامه 36 ماه تلاش دانشگاه علوم پزشکی همدان

پدیدآورروابط عمومی دانشگاه

سال انتشار۱۳۹۶

ناشردانشگاه علوم پزشكی همدان

دستاوردهای پژوهشی مركز تحقیقات علوم بهداشتی طی سالهای 1395-1387

پدیدآوررستم گلمحمدی، رزیتا عیوضی، نسرین شیرمحمدی خرم

سال انتشار۱۳۹۶

ناشردانشگاه علوم پزشكی همدان

 

امتناع از رفتن به مدرسه

به انضمام تفسیر آزمون نقاشی خانواده

پدیدآورمحمد احمدپناه، مونا ارجی

سال انتشار۱۳۹۶

ناشردانشگاه علوم پزشكی همدان

شابک۹۷۸۶۰۰۹۷۳۵۷۵۴

فلوسایتومتری تشخیصی

پدیدآورمهدی اله قلی حاجی بهزاد

سال انتشار۱۳۹۶

ناشردانشگاه علوم پزشكی همدان

شابک۹۷۸۶۰۰۹۷۳۵۷۳۰

 

ﻧﺎﺗﻮانی جنسی در ﺿﺎیعات ﻧﺨﺎعی و روش‌های درﻣﺎن

پدیدآورابراهیم خوشرفتار، یاسمن امینی، نسرین شعبانیان

سال انتشار۱۳۹۶

ناشردانشگاه علوم پزشكی همدان

شابک۹۷۸۶۰۰۹۷۳۵۷۶۱

تحلیل بیزی كاربردی

پدیدآورعباس مقیم بیگی، سعیده حاجی مقصودی، نسرین شیر محمدی خرم

سال انتشار۱۳۹۶

ناشردانشگاه علوم پزشكی همدان

شابک۹۷۸۶۰۰۹۷۳۵۷۴۷

 

 

خون شناسی و انتقال خون

  پدیدآور: حسن رفیعی

سال انتشار : مهر1397

۹۷۸۶۰۰۹۸۵۳۹۲۲:شابک

http://books.research.ac.ir/book_covers/seb1KLH7NcwnXMU3JhOAPBF33ojZmGJOUUPFGxMtJiRG5LJP3xpS84WctfbPWUDR.jpg

هورمون‌های بافت چربی

(آدیپوكاین ها و اختلالات)

پدیدآور: سودابه فلاح، محمد تقی گودرزی، سپیده برزین، حمیده صدری

سال انتشار: ۱۳۹۷

ناشر: دیباگران تهران

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۲۴۵۵۰۳

ایمنی و بهداشت شغلی در مواجهه با پرتو لیزر

پدیدآور: محسن علی آبادی، طائب عسگری پور، مسعود شفیعی مطلق، وحیده ابوالحسن نژاد، حامد آقائی

سال انتشار: ۱۳۹۷

ناشر: فدك ایساتیس

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۶۰۳۱۳۶

 

روش‌های سایكوفیزیولوژیكال در ارزیابی‌های ارگونومی

پدیدآور: رشید حیدری مقدم، محمد صادق سهرابی، ندا مهدوی

سال انتشار: ۱۳۹۷

ناشر: دانشگاه علوم پزشكی همدان

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۸۵۳۹۲۲۳۹

 

 

 اختلال عملكرد جنسی در زنان

پدیدآور: فرزانه سلطانی، شهلا شفاعتی لاله، فاطمه قمری مهران، سامان ذبیحی

سال انتشار: ۱۳۹۷

ناشر: دانشگاه علوم پزشكی همدان

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۸۵۳۹۴۶